เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมโครงการัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาล


          วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมว่าที่ร้อยตรีธวัช  ครูโคกกรวด นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมงานสัมนา โครงการ " พัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาล คู่สัญญาหน่วยงานรัฐ" ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง บทบาทของเอสเอ็มอี และหลักบรรษัทภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต ทำธุรกิจอย่างโปร่งใสประชาชนไทยชื่นบาน ณ ห้องลำปลายมาศ ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี่โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01