เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ


          วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ พร้อมมอบหมายนโยบายการทำงาน ณบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13