เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเรียนรู้การป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย


          วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ บูรณาการเรียนรู้เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23