เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


     วันที่ 13 กรกฏาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา จำนวน 9 วัน 

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23