เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


     วันที่ 13 กรกฏาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียน และแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา จำนวน 9 วัน 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23