เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานสินค้าชุมชนศีรษะละเริง จะจัดให้มีพิธีบวงสรวง ตั้งศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่เพื่อเป็นสถานที่รวมจิตใจของผู้ประกอบการค้าตลอดจนประชาชนทั่วไป กำหนดจัดพิธีในจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 7:00 น  ในวันนั้นจะมีการประกอบพิธีจัดตั้งศาลและทำบุญถวายภัตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลบ้านใหม่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญกับเทศบาลฯและคณะกรรมการฯสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่คณะกรรมการบริหารลานสินค้าชุมชนหรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านใหม่  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม2565 จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23