เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10


           วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์สามเณร และถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมลงนามถวายพระชัยมงคลและถวายราชสักการะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23