เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเพิ่มผลผลิตช้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2565


          วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ แปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23