เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเพิ่มผลผลิตช้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2565


          วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ แปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-02-27
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26