เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565


          วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น.นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดภูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23