เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับและแสดงความยินดี


          วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โอน ( ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23