เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียนติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา


     วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 "รวมใจคนบ้านใหม่ ปลูกต้นไม้เพื่อชุมชน" โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม  บริเวณถนน 2 ข้างทาง ตั้งแต่สามแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ถึง สามแยกทางเข้าวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23