เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


รับรางวัลใบประกาศนียบัตรแม่ดีเด่นอำเภอเมืองนครราชสีมา ประจำปี 2565


         วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  ได้รับมอบประกาศนียบัตรแม่ดีเด่นระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา ประจำปี 2565 ด้านแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ฯ เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องในคุณงามความดีของการทำหน้าที่ของแม่ได้อย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์ก่อเกิดสุขกับครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2565  ในการนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยนายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี  เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23