เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา


           วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพวางพานพุ่ม และกล่าวกราบบังคมทูลถวายชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลใหม่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ บริเวณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23