เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565  เพื่อให้ได้รับความรู้ ประสบการจากหน่วยงานที่มีความพร้อมสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการดำเนินไปออย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 24  สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ณ จังหวัดจันทบุรี

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23