เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


รับลงทะเบียน และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565


วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายงานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ บมจ.ธนาคารออมสิน สาขาเซฟวัน เปิดรับลงทะเบียน และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 19 -23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23