เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่ดูการขุดลอก กำจัดผักตบชวา และสิ่งกีกขวางทางน้ำ


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่  พร้อมนายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ดูการขุดลอก กำจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณลำปรุ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23