เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับชมรมนายก อปท.จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมรับมอบนโยบายแนวทางการทำงาน  ณ ห้องประชุมจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13