เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2566


วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันศีรษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01