เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


รับใบประกาศเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้ารับใบประกาศเป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนนท์ จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01