เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ตรวจสอบการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ 2


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาประปา หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23