เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับพนักงานเทศบาล โอน (ย้าย)


วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายคณิศร คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก องค์บริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน เดินทางมาส่ง รับโอน (ย้าย) ราย นางสาวยุพเรศ สะเทือนรัมย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ มาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23