เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับพนักงาน โอน (ย้าย)


     วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้นายอนันท์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี พร้อม นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานกองคลัง ต้อนรับ คณะจากเทศบาลปรุใหญ่ เดินทางมาส่ง ราย นางสาวกนกพัชร กิ้นบูราณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เทศบาลปรุใหญ่ โอน (ย้าย) มาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23