เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับ พนักงาน โอน (ย้าย)


     วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เดินทางมาส่งราย นางณภัทร คงเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จัุงหวัดนครราชสีมา  

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23