เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ


วันพฤหัสบดีที่ 2 ภุมภาพันธ์ 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน /โครงการ การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยมีนายณรงค์ เสือบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23