เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ


วันพฤหัสบดีที่ 2 ภุมภาพันธ์ 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน /โครงการ การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยมีนายณรงค์ เสือบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23