เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


" No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ "


          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นำโดยนายคณิศร คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล และนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต พร้อมขับเคลื่อน " No Gift Policy  งดรับ งดให้ของขวัญ " สร้างค่านิยมความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23