เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


     วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง และศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียไช้) อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23