เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมชี้แจงการจัดเก็บรายได้ ค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566


     วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธฺ์ 2566 เวลา 13.00  น. ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บรายได้ ค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566

     โดยประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา และค่าขยะมูลฝอย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31