เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


เยี่ยมชมการผลิตน้ำประปานวัตกรรมใหม่


     วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำประปา จากผิวดินแบบอัตโนมัติ ดูขั้นตอนการทำงาน และการผลิตน้ำประปา ณ ภายในโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13