เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายนายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี คณะผู้บริหารประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ณ ลำปรุในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01