เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


นโยบาย NO Gift Policy ประจำปี 2566


งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Poticy ประจำปี 2566 สร้างค่านิยมความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01