เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมสัมนาทางวิชาการด้านการศึกษษและกีฬา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566


วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการด้านการศึกษาและกีฬา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง "ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเทศบาล" ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้นกราว  ( G )  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ตำบลในเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23