เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมสัมนาทางวิชาการด้านการศึกษษและกีฬา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566


วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการด้านการศึกษาและกีฬา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง "ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเทศบาล" ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้นกราว  ( G )  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ตำบลในเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31