เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


บริการรับยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565


วันที่ 15 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับธนาคารออมสิน ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เพื่อรับยืนยันตัวตน สำหรับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และบริการอื่น ๆ ของธนาคาร ณ ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31