เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


บริการรับยืนยันตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565


วันที่ 15 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับธนาคารออมสิน ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เพื่อรับยืนยันตัวตน สำหรับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และบริการอื่น ๆ ของธนาคาร ณ ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03