เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมความพร้อมการจัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01