เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


รำบวงสรวงท้าวสุรนารี วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ อสม.กลุ่มสตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01