เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


รำบวงสรวงท้าวสุรนารี วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ อสม.กลุ่มสตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23