เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565


     วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23