เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


รายงานการประชุมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีษะละเลิง หมู่ที่ 3


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้มีการประชาคมโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดบ้านศรีษะสิบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31