เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


    วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อสม. และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ บริเวณถนนมุขมนตรี ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23