เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการจัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เขื่อนมะขามเฒ่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23