เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


จัดกิจกรรมให้ความรู้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เกี่ยวกับการประมวลจริยธรรมของพนักงาน


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เกี่ยวกับการนำประมวลจริยธรรมของพนักงาน แนวปฏิบัติ Dos & Don เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม และนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในงานหรือหน้าที่ของตน

2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03