เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


การนำประมวลจริยธรรมของพนักงาน แนวปฏิบัติ Dos & Donเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา


     วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เกี่ยวกับการนำประมวลจริยธรรมของพนักงาน แนวปฏิบัติ Dos & Don เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม และนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในงานหรือหน้าที่ของตน

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31