เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า


      วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นางยกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฝึกทบทวนการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23