เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการจัดโครงการวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ต่อนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขบวนแห่นางรำ ฯลฯ ณ เขื่อนมะขามเฒ๋า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23