เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"


วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมาย นางสุรัตน์ กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัน จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดภูเขาลาด หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23