เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)


     วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) บทบาทหน้าที่เป็นงานอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวัง สอดส่องดูแลปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 2  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23