เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่แก้ปัญหาการวางท่อ เส้นมุขมนตรี


     วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี นายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี นายคณิศร คะเชนชาติ ประธานสภา นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ร่วมกับ นายวิเศษศักดิ์ ศรีลำไย  ปลัดอำเภอ นายอนุชา เจริญพันธ์    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่แก้ปัญหาการวางท่อ เส้นมุขมนตรี เพื่อหาแนวทางแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ บริเวณบ้านหนองหอย จนถึงลานสินค้าชุมชนศรีษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23