เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง


     วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวสุกัญญา มะแม้น กำนันตำบลบ้านใหม่ สำรวจบ้านคนจน รายนางประนอม โฉมใหม่ เพื่อนำเข้าโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23