เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566


วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ณห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01