เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0


นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี พร้อมนางสุรัตน์ กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี และนายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566 ( วันที่ 4 )

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31