เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนประจำปีการศึกษา 2566ให้แก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ( อายุ 3 - 5 ปี )


วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนประจำปีการศึกษา 2566ให้แก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ( อายุ 3 - 5 ปี ) โดยมีนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี เป็นประธานในกิจกรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31