เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2566


วันอังคารที่ 27 มิถุนายน นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31