เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นเข้มแข็งสู่ตำบลน่าอยู่ศูนย์จัดการเครือข่าย


วันที่ 25-26 มิถุนายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล นางสาวไอรินลดา นาพุดซา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมสรุปบทเรียนโครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นเข้มแข็งสู่ตำบลน่าอยู่ศูนย์จัดการเครือข่าย ณ ห้องรีตนอมรินทร์ โรงแรมทองธานินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23